งานบริการของเรา

• อาหารและเครื่องดื่ม
• การออกแบบและตกแต่งสถานที่
• บริการโต๊ะเก้าอี้ พร๊อพงานแต่งงาน และอุปกรณ์แสงสีเสียงในงาน
• การงานแผนงานและรันคิวงาน
• ออกแบบกราฟฟิก
• ช่างถ่ายภาพและวีดีโอ
• บริการรถขนส่งแขกในงาน
• ติดต่อ ประสานงานกับซัพพลายเออร์ และสถานที่จัดงาน